Obszary pracy

Jako rodzice pragniemy sprawić, żeby dzieciństwo było dla naszych pociech pozytywnym potencjałem na całe życie. Nie ma dla rodzica większej nagrody niż szczęście jego własnego dziecka. Jednak nasze maluchy zmagają się niekiedy z problemami edukacyjnymi typowymi dla dzieci, w których rozwiązaniu jako rodzice możemy im mądrze pomóc. Niekiedy warto zwrócić się o pomoc do psychologa.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą w następujących obszarach:

  • problemów edukacyjnych (dysleksja, techniki uczenia), problemów z koncentracją,

W związku z tym, że szkoła jest codziennością dziecka, tego typu problemy obciążają całą rodzinę. Nie zawsze wynikają one ze złej woli lub braku pracowitości – ich przyczyny mogą być bardzo różne.

  • trudności komunikacyjnych na linii rodzic-dziecko

Komunikacja jest podstawą dobrego funkcjonowania rodziny. Zdarza się, że wprowadzenie zmian tylko w tym obszarze, znacznie podnosi jakość życia. Warto wiedzieć jak mówić do dziecka, żeby słuchało tego, co mówi dorosły, ale także czego, nie mówić, aby nie ranić lub nie powodować obniżenia jego poczucia własnej wartości.

  • trudnych zachowań, problemów wychowawczych

Warto wiedzieć, że nad tego typu zachowaniami, które mają miejsce w szkole lub w domu – można skutecznie pracować. Najczęściej wymagają one zmiany nie tylko od dziecka, ale także od jego otoczenia.

  • zaburzeń lękowych

Rozpowszechnienie zaburzeń lękowych, szacuje się na ok 15-20% w populacji. Ich spektrum jest dość szerokie. Warto wiedzieć, że poddają się one skutecznie terapii. Ważnym czynnikiem jest tutaj czas trwania – warto by dziecko jak najszybciej trafiło do osoby, która podejmie z nim pracę.

  • pracy nad samooceną dziecka
  • zaburzeń odżywiania (współpraca z Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania)

To nie tylko anoreksja i bulimia, ale także kompulsywne objadanie się, selektywne jedzenie, napady objadania się, zespół jedzenia nocnego i inne. Wymagają one specjalistycznej pomocy i terapii

  • stresu po rozwodzie rodziców
  • uczestnictwa dziecka w sytuacji traumatycznej (wypadku, włamaniu, śmierci)
  • ADHD
  • problemów adaptacyjnych